Udlejning

Udlejning og booking

kontakt Lone Jensen på mobil: 6077 5279 eller email: booking@fly-forsamlingshus.dk

 • Forsamlingshuset er godkendt til max. 150 personer på samme tid.
 • Huset er delt op i en lille og stor sal med tilhørende veludstyret industrikøkken.
 • Der kan være ca. 100-120 personer i den store sal
 • Der kan være ca. 35 personer i den lille sal
 • Antallet af personer er afhængig af bordopstilling.
 • Det er muligt at leje de enkelte faciliteter enkeltvis eller samlet.
Udlejningspriser
 • Hele huset til fest inkl. Borgerstue/lille sal, overdækket terrasse, køkken og store sal: 2.500 kr.
  • Kan efter nærmere aftale lejes dagen forinden for normal lejepris + 500 kr.
 • Hele huset til begravelse, møder og mindre arrangementer i hverdage og dagtimer: 1.000 kr.
 • Borgerstue inkl. køkken:1.250 kr.
 • Flys foreninger kan bruge huset uden beregning. Altså ingen decideret leje for byens foreninger. Bemærk: Skal naturligvis stadig leveres rengjort og klar til den næste lejer.
 • Priserne er inkl. alle husets faciliteter inkl. service, mv.
 • Køkkenet kan frit anvendes i forbindelse med lejemålet. Man kan således selv forestå madlavning, medbringe egen kok, eller vi kan være behjælpelig med at finde kok og serveringspersonale.
Rengøring
 • Priserne er ekskl. rengøring. Denne kan tilbydes for 600 kr. Medmindre andet er aftalt, er lejen ekskl. rengøring, og lejeren skal aflevere alle de lejede faciliteter i rengjort stand.
 • Hvis der er bestilt rengøring skal lokaler og udenomsområderne leveres opryddet og inventar stående som ved modtagelse. Gulve skal fejes og udenomsarealer rengøres.

Se i øvrigt nedenfor bemærkninger vedr. udlejningen.


Vigtige oplysninger i forbindelse med lejen


Forpligtelser som lejer

 • Ovennævnte lejer erklærer sig økonomisk ansvarlig for eventuelle skader, der måtte påføres forsamlingshuset og dets inventar i udlejningsperioden af de i arrangementet deltagende personer.
 • Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse.
 • Udbedring af skader må kun foretages på foranledning af udlejer.
 • Lejer er indforstået med, at Fly Forsamlingshus, i tilfælde af ødelæggelser, rekvirerer håndværkere til udbedring af skader for lejers regning.

Lejebetingelser i øvrigt:

 • Der er IKKE rengøring med i lejen og de lejede arealer og områder skal afleveres opryddet og rengjorte.
 • Alle toiletter og tilhørende faciliteter skal rengøres.
 • Alle gulve skal fejes og vaskes.
 • Køkken skal rengøres inkl. komfurer, kogeplader og opvask.
 • Udendørsarealer skal ryddes op for cigaretskodder, dåser, mv.

Anvendelse af huset

Lejer skal selv medbringe: karklude, viskestykker, håndklæder, affaldsposer og lignende.

Sker det, at lejer ved et uheld slår noget porcelæn eller andet i stykker, skal det oplyses ved aflevering af nøglen, og vil blive erstattet for lejers regning. Hvis der sker skade på andre effekter, der tilhører forsamlingshuset, skal det ligeledes betales efter regning.

Forsikring

Forsamlingshuset har lovpligtige forsikringer, men vores arbejdsskade- og ansvarsforsikring dækker ikke for personer, som måtte komme til skade under udlejning af huset. Medhjælp i køkkenet samt serveringspersonale er således ikke dækket af forsamlingshusets forsikring.

Forsamlingshuset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor til, at lejer fjerner eventuelle værdigenstande, når lejer forlader stedet.

Ordensregler

Vis hensyn til naboerne og til omgivelserne. Undgå høj musik. Arrangementet skal foregå indendørs. Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri eller lignende uden myndighedernes skriftlige tilladelse. Det er ikke tilladt at ryge i forsamlingshuset. Der er ophængt cigaret-dispenser ved hoveddøren.